Czystość powierzchni

Czystość powierzchni
 • Elcometer 135 Plastry Bresle

  Elcometer 135B oryginalne plastry Bresle; samoprzylepne plastry gumowe dostarczane w zestawach Elcometer 138 do badania poziomu zanieczyszczenia powierzchni przed nałożeniem powłoki.

  więcej...
 • Elcometer 138/2 Zestaw do określania zanieczyszczeń powierzchni

  Zestaw Elcometer 138/2 zawiera różne odczynniki (m.in plastry Bresle) umożliwiające niskobudżetowe i proste badanie zanieczyszczenia powierzchni solami, chlorkami, jonami żelaza oraz określenie pH.

  więcej...
 • Elcometer 139-ABC Badanie zanieczyszczenia powierzchni

  Podstawowy zestaw do sprawdzania obecności aminów (ABC: Amine Blush Check). Prosty test dający natychmiastowe wyniki. W przypadku żywic epoksydowych utwardzanych aminami w systemach wielowarstwowych, schnących w niskich temperaturach lub w otoczeniu o dużej wilgotności, może wystąpić„ pocenie się” powierzchni. Zjawisko zwane „Amine Blush” może powodować wystąpienie adhezji między powłokowej.

  więcej...
 • Elcometer 142: Zestaw do badania obecności zapylenia (ISO 8502-3)

  Zestaw do badania obecności zapylenia, pozwala na określenie ilości i rozmiarów cząstek zanieczyszczeń na powierzchni przygotowanej do malowania. Kurz pozostający na powierzchni po czyszczeniu strumieniowym może być przyczyną zmniejszenia przyczepności powłoki prowadząc do wcześniejszego jej uszkodzenia i obniżenia jakości. Zestaw może być stosowany zgodnie z zaleceniami normy EN ISO 8502-3 również stosowany do testu dobry/zły oraz do ciągłej kontroli stopnia zanieczyszczenia.

  więcej...
 • MIERNIK GRUBOŚCI ŚCIANKI MATERIAŁÓW- DeFelsko UTG

  Twardości Shore Twardości dla twardości wgłębnej materiałów niemetalicznych.
  Elektroniczny miernik ręczny mierzy twardość wgłębną materiałów niemetalicznych. Dostępne są dwa modele twardościomierzy dla różnych zakresów twardości – Shore A i Shore D.

   

  więcej...
 • Miernik Positector SST

  Miernik Positector SST jest przeznaczony do badania poziomu zasolenia powierzchniach metalowych. Spełnia wymagania norm ISO 8502-6,9. Posiada duży czytelni wyświetlacz, na którym wskazuje czas trwania badania, temperaturę próbki, przewodność (µS/cm) i gęstość na powierzchni (mg/m2 or µg/cm2).

  więcej...
 • Zestaw Bresle’a

  Zestaw Bresle’a – przygotowanie powierzchni. Pełny zestaw spełniający normy ISO 8502-6 oraz ISO 8502-9 odnoszące się do oznaczania poziomu soli rozpuszczalnych metodą Bresle’a przy użyciu plastrów, wody destylowanej i konduktometru. Przewodnictwo jest wprost proporcjonalne do stężenia rozpuszczonych jonów chlorkowych w roztworze.

  więcej...