Produkty

Agregaty malarskie

Urządzenie do natryskiwania wieloskładnikowego XP70

Łatwe w użyciu wysokociśnieniowe urządzenie natryskowe przeznaczone do nanoszenia powłok przemysłowych, przeznaczone do pompowania, mieszania i nakładania materiałów o wysokiej lepkości.

Opis

Łatwe w użyciu wysokociśnieniowe urządzenie natryskowe przeznaczone do nanoszenia powłok przemysłowych, przeznaczone do pompowania, mieszania i nakładania materiałów o wysokiej lepkości.

System natryskiwania obsługuje:

  1. Ekologiczne powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych, z niską lub zerową zawartością rozpuszczalnika
  2. Poliuretany hybrydowe
  3. Materiały epoksydowe
  4. Powłoki o bardzo wysokiej zawartości substancji stałych do 100% zawartości substancji stałych Materiały wymagające ciepła (wymagane są opcjonalne podgrzewacze)
  5. Materiały szybkoutwardzalne

Urządzenie XP70 jest doskonałym wyborem do zastosowań, w których w każdym tygodniu natryskiwanych jest kilka różnych materiałów. Jest to możliwe dzięki temu, że zmiana współczynnika wymaga po prostu wymiany jednej lub dwóch pomp dolnych. Współczynniki mieszania: 1:1, 1.5:1. 2:1, 2.5:1, 3:1 i 4:1.

Zastosowanie:

Zbiorniki, Rury, Zastosowania morskie/budownictwo okrętowe, Mosty, Wieże wiatrowe, Wagony kolejowe, Wieże ciśnień, Oczyszczalnie ścieków, Regeneracja otworów włazowych, kanałów ściekowych, Wtórne odizolowanie, Stal konstrukcyjna, Rafinerie, Pokrycia dachowe

xp70-specyfikacja